Fysiotherapie

• Paramedische discipline die zich bezig houdt met klachten aan het bewegingsapparaat
• 4 jarige HBO opleiding
• Erkend beroep (verplichte BIG registratie)
• Beroepsvereniging humaan: KNGF

Fysiotherapie is ontstaan uit de heilgymnastiek/ massage in de 1e helft van de 19e eeuw
Sinds 1889 Genootschap voor Heilgymnasten
De opleiding fysiotherapie werd in Nederland erkend tijdens WO2

 

Dierfysiotherapie

Paraveteriniare discipline, die zich bezig houdt met klachten aan het bewegingsapparaat in de meeste gevallen bij honden en paarden. De opleiding is Post-HBO in 2 jaar deeltijd, voor fysiotherapeuten en dierenartsen, en is met name gericht op het behandelen van honden en paarden

Dierfysiotherapie is in Nederland sinds 1992 een erkend paraveterinair beroep. De meeste dierenfysiotherapeuten zijn aangesloten bij de NVFD (Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Dieren) waarvan de A-leden zich verplichten tot jaarlijkse Bij-en Nascholing.

De fysiotherapeutische behandeling bestaat uit mobilisatie, massage, eventueel fysiotechniek, en oefentherapie.

In het dierfysiotherapeutische/chiropractische onderzoek wordt eerst een vraaggesprek met de eigenaar/trainer cq rijder van het paard gehouden. Indien het paard is doorgestuurd door een dierenarts wordt de informatie vanuit de kliniek zorgvuldig doorgenomen. Vervolgens wordt het paard eerst in stand geobserveerd, waarna het wordt afgevoeld, in beweging geïnspecteerd en erna opnieuw afgevoeld en op beweeglijkheid per regio en per segment getest en dieper afgevoeld. Hiern worden de bevindingen naast de hulpvraag gelegd en doorgenomen, waarna in de meeste gevallen een behandeling kan worden ingezet.

Soms vindt een behandeling éénmalig plaats, vaker zal het zo zijn dat een aantal behandelingen nodig is. Er wordt gestreefd naar een beknopt aantal effectieve behandelingen.

Bij het fysiotherapeutische onderzoek is informatie over o.a, zadelligging, stalmanagement, trainingswijze, beslag etc van groot belang. Er wordt naar samenwerking tussen meerdere disciplines die met het paard te maken hebben gestreefd.

Video opnames tussendoor kunnen een goede graadmeter zijn voor het verloop na een behandeling. De beoordeling hiervan hoort bij de vervolgbehandeling.

 

TERUG NAAR BEHANDELINGEN